Najem – jaką formę opodatkowania wybrać?

Najem to aktualnie jedna z najpopularniejszych form inwestowania w nieruchomości. U wielu właścicieli mieszkań i domów sposób rozliczania przychodów z tytułu najmu budzi pewne wątpliwości. Co bardziej się opłaca? Forma najmu prywatnego czy w ramach działalności gospodarczej? Jaką formę opodatkowania wybrać? Rozliczanie najmu, może się odbywać na dwa różne sposoby: według zasad ogólnych oraz na podstawie ryczałtu. Podsumowujemy różnice:

Na zasadach ogólnych

Zasady ogólne rozliczania najmu co do zasady obejmują wszystkich podatników, dlatego wybór tej metody nie musi być zgłaszany do Urzędu Skarbowego. Zasada ogólna polega na tym, że dochód uzyskany z najmu podlega opodatkowaniu według skali podatkowej, w której obowiązują dwa progi dochodowe. Wynajmujący zapłaci 17% podatku (w poprzednich latach było 18%), jeśli w ciągu roku zarobi łącznie do 85 528 zł i 32%, jeśli więcej, ale tylko od nadwyżki tej kwoty. Przy takim rozliczaniu najmu wynajmujący od przychodów może odjąć koszty jego uzyskania (wydatki na remont, przeprowadzony w trakcie, odsetki od kredytu hipotecznego, odpisy amortyzacyjne). Dodatkowo można skorzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 8000 zł.

Rozliczając się na zasadach ogólnych musimy samodzielnie obliczać miesięczną zaliczkę na podatek i wpłacać ją do Urzędu Skarbowego. Zaliczki miesięczne wpłacamy w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego wpłacamy w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego.

W przypadku działalności gospodarczej najczęściej wybierany jest podatek według skali podatkowej (17% i 32% od dochodu) oraz podatek liniowy (19% od dochodu).

Na zasadach ryczałtu

Rozliczenie najmu bazujące na zasadach ryczałtu jest możliwe zarówno dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i dla przedsiębiorców. Warunkiem, jaki należy spełnić, jest złożenie zawiadomienia o wybraniu tej metody do naczelnika właściwego dla miejsca położenia nieruchomości Urzędu Skarbowego w terminie do 20 stycznia danego roku. Podatnicy, którzy dopiero zamierzają osiągać przychody z tytułu najmu w trakcie roku podatkowego, zobowiązani są do złożenia takiej informacji do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali pierwszy przychód z tego tytułu. Jeżeli w jednym roku podatnik zadeklarował rozliczanie najmu na podstawie ryczałtu, to chcąc kontynuować tę metodę w roku następnym, nie musi składać ponownie oświadczenia. Przy wyborze ryczałtu nie przysługuje prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodu.

Termin wpłaty podatku to standardowo 20 dzień miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu, a w przypadku zaliczki za grudzień, jest to 31 stycznia, czyli termin rozliczenia rocznego z przychodów opodatkowanych ryczałtem.

Obecnie przychody z najmu opodatkowane są stawką ryczałtu w wysokości 8,5% i 12,5% przy wysokości przychodów powyżej 100 000 zł.

Ustawodawca nie określił sztywnych zasad odnośnie tego, w jakiej formie powinien być rozliczany najem – wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania należy do wynajmującego.

Please follow and like us:

Barbara Pawłowska

Współwłaścicielka biura ARTFLAT i licencjonowany pośrednik. Od 6 lat aktywnie działa na rynku trójmiejskim doradzając swoim klientom przy zakupie i sprzedaży ich nieruchomości. Prywatnie inwestuje w nieruchomości do remontu i samodzielnie projektuje nowe wnętrza.