Wpisy
Umowa przedwstępna – dlaczego tak ważna?

Podpisanie umowy przedwstępnej między Kupującym a Sprzedającym jest jednym z kluczowych etapów, jaki następuje pod podjęciu decyzji o zakupie wymarzonej nieruchomości.
Umowa przedwstępna jest dokumentem, zabezpieczającym interesy zarówno Sprzedającego jak i Kupującego. Jej podpisanie poprzedza zawarcie umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości. Szczególnie ważna w sytuacji, gdy z różnych powodów nie może dojść do szybszego podpisania umowy przyrzeczonej (m.in gdy kupujący przechodzi przez proces kredytowy, bądź gdy data wydania lokalu jest odległa itp.).
Sporządzając umowę przedwstępną należy szczególnie pamiętać o:
– danych osobowych Sprzedającego i Kupującego
– wskazaniu przedmiotu sprzedaży (adres, metraż, liczba pomieszczeń, cena)
– terminie zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej własność
– warunkach zapłaty (gotówka, kredyt)
– terminie wydania nieruchomości
– kwocie zadatku*
– innych ustaleniach w zależności od potrzeb Stron
Umowa przedwstępna może zostać zawarta w dwóch formach – jako umowa cywilnoprawna lub w formie aktu notarialnego.
Umowa cywilnoprawna zawierana jest w formie pisemnej, najczęściej w biurze nieruchomości. Jej przygotowaniem zajmuje się agent prowadzący temat sprzedaży-zakupu, który uprzednio ustala warunki ze Stronami. Jej podpisanie jest wygodne i szybkie. Szczególnie często sporządzana, gdy nieruchomość jest bardzo atrakcyjna na rynku, a Sprzedający chce mieć zagwarantowaną transakcję.
Umowa w formie aktu notarialnego jest podpisywana w Kancelarii Notarialnej w obecności Notariusza. Koszt sporządzenia takiej umowy jest odpłatny, zgodny z taksą notarialną (maksymalna stawka taksy to 50% wynagrodzenia za zawarcie umowy przyrzeczonej). Co różni te dwie umowy? Na podstawie tej zawartej w formie aktu notarialnego, w sytuacji, gdy jedna ze stron nie chce do prowadzić do zawarcia umowy sprzedaży, druga strona może wystąpić do Sądu i dochodzić swoich spraw na drodze postępowania sądowego. Dodatkowym, acz płatnym (150 zł) zabezpieczeniem jest możliwość wpisania roszczenia w III dziale Księgi Wieczystej, dzięki któremu sprzedający nie będzie miał możliwości zawarcia umowy sprzedaży z inną osobą, niż tą która widnieje w KW.
Zawarcie umowy przedwstępnej nie zawsze jest koniecznością. W sytuacji, gdy nieruchomość kupowana jest za gotówkę, a stan prawny nie wymaga uregulowań ze strony Sprzedającego, można bez przeszkód wybrać się od razu do Notariusza i podpisać umowę sprzedaży nieruchomości. Jeżeli jednak Kupujący stara się o kredyt, umowa przedwstępna jest jednym z najważniejszych elementów wniosku kredytowego i jej podpisanie jest obowiązkowe.
*Ważna rzecz! Zadatek, nie zaliczka. Zadatek jest świadczeniem pieniężnym określanym podczas zawierania umowy. Jeżeli umowa przyrzeczona nie dojdzie do skutku z winy Kupującego, strona sprzedająca zatrzymuje zadatek. Jeżeli to Sprzedający wycofuje się ze sprzedaży, kupujący może zażądać zwrotu zadatku w kwocie jego podwojonej wysokości.
Please follow and like us:

Katarzyna Wojtczak

Specjalistka ds. nieruchomości, działająca na lokalnym, bardzo dobrze jej znanym, trójmiejskim rynku. Zaangażowana, pełna pasji i z ogromnym zapałem do pracy codziennie wspiera klientów i zabezpiecza transakcje sprzedaży i zakupu nieruchomości. Miłośniczka Gdyni, natury i dobrej literatury.