Zadatek czy zaliczka – co lepiej zabezpieczy nasze interesy?

Zadatek czy zaliczka – co lepiej zabezpieczy nasze interesy?
Czym różni się zadatek od zaliczki?
Pamiętajmy, że jest duża różnica między zadatkiem, a zaliczką. Każde z nich to określona kwota, która wpłacana jest przez stronę Kupującą przy zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży na poczet ceny i zabezpieczać ma wykonanie umowy w przyszłości. Różnica staje się widoczna, gdy umowa nie zostanie zrealizowana.
Zaliczka, w przeciwieństwie do zadatku, podlega zwrotowi. Kwota zaliczki zwracana jest w pełnej wysokości Kupującemu w terminie i sposobie ustalonymi przez strony w umowie.
Zadatek to forma zabezpieczenia dla obu stron transakcji. Jeśli umowa nie dojdzie do skutku, a jedna ze stron uiściła na rzecz drugiej zadatek, to w zależności od sytuacji kwota zadatku zostanie zatrzymana, przez osobę, na rzecz której została zapłacona, bądź też osoba ta będzie zmuszona zwrócić wpłacającemu zadatek w podwójnej wysokości. Wyjątkiem są sytuacje, w których żadna ze stron nie zawiniła, bądź gdy za niewykonanie umowy odpowiedzialne są obie strony.
Która z opcji jest korzystniejsza?
Zaliczka nie daje gwarancji doprowadzenia do finalizacji transakcji, ponieważ każda ze stron może wycofać się z umowy bez żadnych konsekwencji finansowych. Dlatego doradzamy klientom zabezpieczanie transakcji zadatkiem, gdyż stanowi ona zadośćuczynienie za wykonane przez strony działania zmierzające do zawarcia transakcji, np. koszt utraconych możliwości ze sprzedaży nieruchomości innemu klientowi, koszt działań podjętych przez kupujących przy procedurze uzyskiwania kredytu.
Zawsze przed podjęciem decyzji zachęcamy klientów aby dobrze przemyśleli decyzję o zakupie nieruchomości oraz aby w przypadku finansowania zakupu za pomocą kredytu wcześniej sprawdzili swoje możliwości kredytowe.
Please follow and like us:

Barbara Pawłowska

Współwłaścicielka biura ARTFLAT i licencjonowany pośrednik. Od 6 lat aktywnie działa na rynku trójmiejskim doradzając swoim klientom przy zakupie i sprzedaży ich nieruchomości. Prywatnie inwestuje w nieruchomości do remontu i samodzielnie projektuje nowe wnętrza.